Klachten

Uw mening telt

Wij horen graag hoe u uw bezoek aan onze praktijk heeft ervaren. Uw reactie is heel waardevol: daarmee kunnen wij onze zorg en service verbeteren. Wilt u uw suggesties of complimenten aan ons doorgeven? Laat het ons weten. Alvast bedankt!

Klacht?

Ons doel is om u de beste tandheelkundige zorg te bieden en wij doen er dan ook alles aan om dit uit te voeren. Ondanks de inzet van onze medewerkers kan het gebeuren dat u niet tevreden bent over de behandeling in onze praktijk. U kunt dan een schriftelijke klacht indienen bij uw tandarts. In de meeste gevallen zal een gesprek tussen u en uw tandarts genoeg zijn om gezamenlijk een oplossing te vinden.

Indien we gezamenlijk niet tot een voor u bevredigende oplossing komen, kunt u gebruik maken van de KNMT-klachtenregeling waarbij wij zijn aangesloten. Deze regeling voldoet aan de eisen die de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector aan iedere zorgaanbieder stelt. Aan deze klachtenregeling zijn geen kosten verbonden.

Meer informatie

Voor meer informatie over mondzorg, behandelingen en kosten kunt u terecht op www.allesoverhetgebit.nl. Ook kunt u advies inwinnen bij het Tandheelkundig Informatie Punt (TIP) via het contactformulier op www.allesoverhetgebit.nl. Beide geven onafhankelijke informatie en zijn opgericht door onze beroepsorganisatie KNMT.