Huisregels

Uw persoonsgegevens

Wij vragen u om bij de eerste afspraak een geldig legitimatiebewijs mee te nemen waar uw BSN nummer op vermeld staat (paspoort, id-kaart of rijbewijs). Bent u asielzoeker? Neem dan uw RZA pas, paspoort en vreemdelingendocument mee. (Wij zijn wettelijk verplicht om een BSN registratie en identiteitscontrole uit te voeren. Dit staat in de Wet gebruik Burgerservicenummer in de zorg. Meer informatie kunt u vinden op de website van de Rijksoverheid https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/privacy-en-persoonsgegevens/burgerservicenummer-bsn/bsn-in-de-zorg).

Wanneer u gaat verhuizen, verzoeken wij u dit zo spoedig mogelijk aan ons door te geven. Dit geldt ook bij een verandering van zorgverzekeraar, telefoonnummer of e-mailadres. De praktijk is niet verantwoordelijk voor eventuele gevolgen van het niet (tijdig) doorgeven van wijzigingen.

Wijziging medische gegevens

Voor uw veiligheid en in het belang van de behandeling verzoeken wij u om bij ieder bezoek medische bijzonderheden en/of wijzigingen in de gezondheid en/of medicatie aan ons door te geven. Medicatiegebruik, ziektes, zwangerschap, allergieën en lichamelijke en/of geestelijke afwijkingen kunnen van invloed zijn op uw (mond)gezondheid.

Privacy regeling en geheimhouding patiëntengegevens

Patiënten informatie wordt niet met derden gedeeld zonder overleg met de tandarts en met medeweten van de patiënt. Patiënten informatie wordt alleen gedeeld wanneer een specialist of huisarts de informatie nodig heeft voor medisch onderzoek of verdere behandeling (verwijzing).

Wanneer u overstapt naar een andere praktijk, vragen wij u om een e-mail te sturen om toestemming te geven voor het doorsturen van uw patiëntengegevens.

Een afspraak maken

Voor het maken van een afspraak kunt u op werkdagen tussen 08.00 en 12.00 uur telefonisch contact met ons opnemen. Noteer uw afspraak zorgvuldig zodat misverstanden over datum en/of tijdstip voorkomen kunnen worden. Een aantal dagen voor uw afspraak ontvangt u van ons een herinnering via de email. Dit is een service. Als u de email gemist heeft, is dat geen reden om niet op de afspraak te komen. U bent zelf verantwoordelijk voor het nakomen van uw afspraak.
Om te voorkomen dat er langere tijd tussen de afspraken zit, stellen wij het op prijs als u direct bij uw bezoek een nieuwe afspraak maakt voor uw periodieke controle of behandeling.

Een afspraak annuleren of verzetten

Het kan zijn dat u onverhoopt verhinderd bent voor de afspraak, geef dit ten minste 24 uur van te voren aan ons door. Het liefst ontvangen wij uw annulering telefonisch, zodat er indien nodig gelijk een nieuwe afspraak ingepland kan worden. Mocht u de afspraak niet op tijd afzeggen, dan kan de gereserveerde tijd in rekening gebracht worden.

Spoedgevallen binnen en buiten onze werktijden

Bij klachten en/of pijn aan uw gebit verzoeken wij u om voor 09.30 uur telefonisch contact met ons op te nemen. Wij streven ernaar om u dezelfde dag te helpen. Belt u later op de dag, dan wordt de kans hierop kleiner.

Buiten openingstijden kunt u terecht bij Tandartsenpost Eindhoven, telefoonnummer 040 – 311 19 15. Houdt u er rekening mee dat u bij de spoeddienst altijd direct moet afrekenen en neem uw legitimatiebewijs en zorgpas mee. De nota kunt u nadien eventueel zelf indienen bij uw zorgverzekeraar.

Verblijf in de praktijk voor, tijdens én na de behandeling

Wij vragen u om zich bij binnenkomst te melden bij de receptie, zodat uw aanwezigheid genoteerd staat. Wij doen ons uiterste best om u op de afgesproken tijd te helpen en wij vinden het prettig als u ook op tijd voor de afspraak aanwezig bent. Het is voor ons niet altijd goed in te schatten hoelang een behandeling duurt, zeker niet bij spoedgevallen. Hierdoor kan het gebeuren dat een afspraak uitloopt. Wij rekenen op uw begrip.

Agressie en geweld in onze tandartspraktijk wordt niet getolereerd en zal leiden tot het inschakelen van de politie en uitschrijving uit onze tandartspraktijk.

Begroting, facturen en betalingen

Een begroting stellen wij op aan de hand van onze verwachtingen. Echter is niet alles te voorspellen en bepaalde behandelingen kunnen tegenzitten of meevallen. Houdt er rekening mee dat de uiteindelijke kosten kunnen afwijken van het begrootte bedrag.

Omdat wij onze tijd zoveel mogelijk willen besteden aan het verlenen van de beste mondzorg, verlopen de facturatie en betalingen van de behandeling(en) via factoringmaatschappij Infomedics.

Klanttevredenheid

Wij vinden het belangrijk dat u tevreden bent. Wilt u ons feedback geven? Wij stellen het op prijs als u een waardering achter laat op onze website (contact). U kunt dit uiteraard ook doorgeven aan een van onze medewerkers.

Klachten

Wij doen ons best om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Mocht u onverhoopt toch een klacht hebben, dan willen wij dit graag weten.
U kunt contact opnemen met de praktijk, zodat we uw klacht kunnen bespreken en samen op zoek kunnen gaan naar een gepaste oplossing.